Personbil

søndag 3. juli 2022 - 22. juli 2022

DETTE ER ET TURBOHOLD.

Teoriholdet starter søndag d. 3/7 kl 9. Forventet færdig cirka kl. 12.

Herefter er forløbet:
Teori 2: tirsdag d. 5/7 kl. 9:00 – 12:00
Manøvrebane (kravlegård) mandag d. 4/7 kl. 8:00 – 12:00 eller 11:30 – 15:30
Teori 3: onsdag d. 6/7 kl. 9:00 – 12:00
1. kørsel (90 minutter, aftales direkte med din kørelærer)
Teori 4: fredag d. 8/7 kl. 9:00 -12:00
2. kørsel på vej (90 minutter, aftales direkte med din kørelærer)
Teori 5: tirsdag d.12/7 kl. 9:00 – 12:00
3. kørsel (90 minutter, aftales direkte med din kørelærer)
4. kørsel (90 minutter, aftales direkte med din kørelærer)
Teori 6: fredag d. 15/7  kl. 9:00 – 12:00
5. kørsel (90 minutter, aftales direkte med din kørelærer)
6. kørsel (90 minutter, aftales direkte med din kørelærer)
Teori 7: onsdag d. 20/7 kl. 9:00 – 12:00
7. kørsel (90 minutter, aftales direkte med din kørelærer)
Teori 8: fredag 22/7 kl. 09:00 – 12:00

Herefter:
Teoriprøve
Køreteknisk anlæg (Glatbane)(kan evt. være inden teoriprøven)
Eventuelle ekstra kørelektioner
Køreprøve

Du skal til teori 8 gange og derfor er du klar til teoriprøve efter teori d. 22/7.
Mellem teori 2 og 3, skal du på manøvrebane (kravlegård). Mellem teori 3 og 4 er du første gang ude at køre på rigtige veje. Herefter er det skiftevis teori og kørsel. Teoritiden er allerede fastlagt, mens kørslen er noget du aftaler direkte med din kørelærer.
Når teoriprøven er bestået, skal du gøres klar til den praktiske prøve (køreprøven). Hvor længe det tager kommer meget an på den enkelte elev. De fleste har brug for ekstra kørelektioner.

Dansk (flydende) i tale og forståelse er et krav for at kunne deltage i undervisningen. Hvis dine danskkundskaber ikke er i top, henviser vi gerne til andre køreskoler, som underviser på fremmedsprog.

Selvom det sjældent forekommer, så kan det ske at kemien mellem elev og kørelærer ikke er i top. I sådant tilfælde siger du bare til, så tilbydes du en anden kørelærer. Din tilfredshed er vigtig for os!

Lovkrav til undervisningen.
Køreundervisningen skal mindst omfatte:
29 lektioner i teorilokalet og 24 kørelektioner og undervisningen skal strække sig over min. 14 undervisningsdage.
Undervisningsforløbet er tilrettelagt til 53 lektioner af 45 minutters varighed, inklusiv 3 evaluerende prøver.

Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionsantal køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

De obligatoriske lektioner er fordelt således:

  • 29 lektioner i teori. (Hos os får man 32 lektioner i teori)
  • 4 lektioner på manøvrebane/kravlegård
  • 16 lektioner på vej
  • 4 lektioner på køreteknik/glatbane
  • Der må på samme undervisningsdag højst undervises i 4 teorilektioner (a`45 min) og 2 praktiklektioner (a`45 min). Motorvej og kørsel i mørke dog 3 praktiklektioner.

Der tillades maksimalt fravær 1 gang fra teori, man skal have gennemført selvstudie og overhøres inden kørsel kan finde sted efterfølgende.