Kontakt Os

Giv os et ring hvis du har nogle spørgsmål, så finder vi ud af det sammen

Teoriundervisningen er typisk: 

Mandag, tirsdag og onsdag: kl. 16-19  
Weekender: kl. 9-12
 
Førstehjælp:
Hverdage: fra 16-20
Weekend: 9-13

Adresse

Lollandsgade 14
9000 Aalborg

Telefon

20 93 93 05

CVR

42569925

Oftest stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg begynde at tage kørekort?

Øvelseskørsel 3 måneder før du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager det at erhverve sig kørekort?

Det er forskelligt, men de fleste 18 årige bruger ca. 3 måneder ved det almindelige forløb.
Ved det koncentrerede forløb tager det ca. 1 måned alt efter om der er ventetider på prøver.

Hvilken køreskole skal jeg vælge?

Du bør vælge en køreskole, der er medlem af en lokalforening tilsluttet Dansk Kørelærer-Union. Det er din garanti. Desuden er det vigtigt at køreskolen overholder de pr. 1/7-1999 ikrafttrådte ændringer til kørekortbekendtgørelsen. Det betyder at du skal sikre dig, at køreskolen har en lektionsplan, der er i overenstemmelse med reglerne.

Hvor foregår teoriprøven?

Normalt foregår teoriprøven hos politiet i specielle prøvelokaler,  Jyllandsgade 24 –  9000 Aalborg i gården bag 1-2-3 tanken og BMW.

Hvordan forløber en teoriprøve?

Teoriprøven er en skriftlig prøve, hvor du sammen med 11 andre elever får vist 25 forskellige dias-billeder på en stor billedskærm. Til hvert billede er der indtalt et spørgsmål samt 2-4 svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med, hvad du selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej rubrikkerne.
Dansk Kørelærer-Union har fremstillet cd-rom’er med evaluerende teoriprøver, så du kan sidde hjemme og øve dig, inden den rigtige teoriprøve. Du kan afprøve din viden her.

Hvad koster en teoriprøve?

Prøvegebyret, til politiet, andrager p.t. kr. 580,- eller 870,-, alt efter hvilken prøve der er tale om. Bliver du underkendt til en prøve, teoretisk eller praktisk, skal der betales nyt gebyr.

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?

Du må højest have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven. Principelt skulle prøven naturligvis være fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med de fem fejl, fordi det kan være, man misforstår et spørgsmål, eller man kan blive forstyrret af et eller andet under prøven, da man jo ikke er alene i lokalet.

Kan jeg tage evaluerende prøver i køreskolen?

I Lollandsgade 14 kan du deltage  mandage fra kl 16 – 18  og 18-20 samt onsdage kl 16-18 denne service er uden beregning for vore elever.

Skal jeg have et minimum antal køretimer?

Undervisningsplanen foreskriver et minimum antal på 16 køretimer på vej, 4 køretimer på manøvrebane samt 4 køretimer på køreteknisk kursus.

Hvornår kan jeg gå til teoriprøve?

Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år.

Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?

Den praktiske køreprøve aflægges i skolebilen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.

Hvor foregår den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejskørsel, eller måske en kombination af begge dele, det vides først, når prøven er afviklet. Den praktiske køreprøve aflægges, ligesom teoriprøven, for politiet.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve har normalt en varighed af 30-45 minutter, hvor en køreprøvesagkyndig (politiassistent) indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken.

Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort.

Prøven indledes med en kontrol af aspirantens identitet (husk pas eller dåbsattest), samt normalt en undersøgelse af køretøjets udstyr.

Hvornår kan jeg komme til praktisk køreprøve?

Du kan først blive meldt til den praktiske prøve, når teoriprøven er bestået, og du kan tidligst aflægge prøve på din 18 års fødselsdag.

Hvordan generhverver jeg mit kørekort?

Ring til Niels på 20939305 han guider dig gennem papirgangen ved myndighederne.

Har kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.
Man skal op til en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori- og praktisk prøve. Undervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb. Juridisk information omkring forhold vedrørende spirituskørsel kan findes hos advokatfirmaet Christian Vinaa, der findes på http://www.vinaa.dk

Skal jeg på et køreteknisk kursus?

Ja, hvis du skal erhverve kørekort for første gang, er det obligatorisk med et kursus på et køreteknisk anlæg.

Efter de indledende øvelser på den lukkede øvelsesplads (kravlegården), fortsætter de praktiske øvelser på almindelig gade og vej, og skal afsluttes med et kursus i køreteknik på et godkendt køreteknisk anlæg. Tidsforbrug ca. 4 timer.

Du kan se en video fra et køreteknisk anlæg her på ktaviborg.dk – her gennemgås sikkerhedsregler og alle øvelser på obligatorisk køreteknik for personbil. Køreskolen benytterStøvring køretekniske anlæg.

Kan mit udenlandske kørekort ombyttes i Danmark?

Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis de er erhvervet i et land, hvor uddannelseskravene er nogenlunde på højde med de danske krav. Er der tvivl om dette, kan myndighederne kræve, at den pågældende aflægger og består en kontrollerende prøve først.

Hvad er en kontrollerende prøve?

En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

Skal jeg på manøvrebane (kravlegård)?

Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, dvs. at du umiddelbart efter en teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion.
Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor du befinder dig alene i bilen og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være fra 3 til 6 timer.

Hvor kan jeg lære om færdselstavler?

Færdselstavlerne er beskrevet i teoriDVD´en  som du får udleveret ved opstart, men du kan også lære mere om Færdselstavler her.  www.Trafikken.dk

Hvor kan jeg klage over modtaget undervisning og aflagte prøver ved politiet.?

Kontaktoplysninger vedrørende skriftlig klage til Rigspolitiet:

Rigspolitiet, National Beredskabs Enhed,

Juridisk Sekretariat,

Polititorvet 14,

1780 Kbh. V

Tilmeld dig i dag

Tilmelding