Personbil

tirsdag 6. august 2024 - 24. september 2024

Teoriholdet starter tirsdag d. 6/8 2024 kl. 16. Forventet færdig cirka kl. 19. Herefter teori hver tirsdag kl. 16 til cirka kl. 19. Du skal til teori 8 gange og derfor er du klar til teoriprøve efter teori 8 (d. 24/9 2024).
Mellem teori 2 og 3, skal du på manøvrebane (kravlegård). Mellem teori 3 og 4 er du første gang ude at køre på rigtige veje. Herefter er det skiftevis teori og kørsel. Teoritiden er allerede fastlagt, mens kørslen er noget du aftaler direkte med din kørelærer. Så er der mulighed for at lægge kørslen på dage, hvor du møder sent/har tidligt fri eller har et frimodul.
Når teoriprøven er bestået, skal du gøres klar til den praktiske prøve (køreprøven). Hvor længe det tager kommer meget an på den enkelte elev. De fleste har brug for ekstra kørelektioner. Du skal regne med, at der går mindst et par uger, fra teoriprøven til du er klar til praktisk prøve (køreprøve).

Dansk (flydende) i tale og forståelse er et krav for at kunne deltage i undervisningen. Hvis dine danskkundskaber ikke er gode, henviser vi gerne til andre køreskoler, som underviser på fremmedsprog.

Typisk har du kun én kørelærer til teori og én kørelærer til kørsel. Din tilfredshed er vigtig for os!

Lovkrav til undervisningen.
Køreundervisningen skal mindst omfatte:
29 lektioner i teorilokalet og 24 kørelektioner og undervisningen skal strække sig over min. 14 undervisningsdage.
Undervisningsforløbet er tilrettelagt til 53 lektioner af 45 minutters varighed, inklusiv 3 evaluerende prøver.

Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionsantal køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

De obligatoriske lektioner er fordelt således:

  • 29 lektioner i teori. (Hos Skolevogn.dk får man 32 lektioner i teori)
  • 4 lektioner på manøvrebane/kravlegård
  • 16 lektioner på vej
  • 4 lektioner på køreteknik/glatbane

Du må maksimalt fravær 1 gang fra teori. I tilfælde af fravær skal du gennemføre selvstudium og overhøres inden kørsel kan finde sted efterfølgende.