Information

Her kan du læse mere om vores teori artikler, og tjekke de oftest stillede spørgsmål vi får – samt information vedrørende handicap kørsel

Teori

Her kan du blive meget klogere på alt det praktiske i forbindelse med dit kørekort. Klik ind på fanerne nedenunder og få et overblik.

Alment Læsestof

Video Manøvrebane Støvring Personbil https://www.youtube.com/watch?v=buXMqRORH3g   Video Køreteknisk kursus  - Glatbane - Støvring Personbil...

læs mere

Praktisk teoristof

Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: Driftsbremse (fodbremsen) Nødbremse Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle...

læs mere

Teori Prøven

En gennemgang af hvordan teoriprøven forløber findes på siden "Oftest Stillede Spørgsmål". Vi giver dig mulighed for at du GRATIS kan se lidt af...

læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg begynde at tage kørekort?

Du må påbegynde 3 måneder før du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager det at erhverve sig kørekort?

Det er forskelligt, men de fleste 18 årige bruger ca. 3 måneder ved det almindelige forløb.
Ved det turbo-forløb tager det ca. 1,5 måned alt efter om der er ventetider på prøver.

Kan jeg tage evaluerende prøver i køreskolen?

Ja, vi afholder evaluerende prøver i forbindelse med teoriundervisningen.

Skal jeg have et minimum antal køretimer?

Undervisningsplanen foreskriver et minimum antal på 16 køretimer på vej, 4 køretimer på manøvrebane samt 4 køretimer på køreteknisk kursus. De fleste har imidlertid brug for ekstra kørelektioner. Hvor mange afhænger af den individuelle elevs evner og formåen. 

Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?

Den praktiske køreprøve aflægges i skolevognen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.

Hvor foregår den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejs- eller motorvejskørsel, eller måske en kombination, det vides først, når prøven er afviklet. Den praktiske køreprøve afholdes, ligesom teoriprøven, af en prøvesagkyndig fra Færdselsstyrelsen. Inden du skal til køreprøve, har din kørelærer vist dig hvorfra prøven starter og i har øvet masser af kørsel omkring prøvestedet. Hvis du er særlig nervøs for køreprøven, er det muligt at køre op og se hvordan en køreprøve starter og slutter sammen med din kørelærer.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Du møder sammen med din kørelærer på Færdselsstyrelsens plads på Sofievej 61 i Aalborg. Her vil den prøvesagkyndige allerførst præsentere sig og sige hej til dig. Derefter tjekkes dine papirer, herunder pas, kørekortsøgning samt lektionsplan. Du skal medbringe pas og coronapas og hvis du har et knallert eller traktor kørekort, skal dette også medbringes, resten har kørelæreren styr på 🙂
Når der er styr på papirerne, er der 3 praktiske spørgsmål du skal vise du har styr på. Det er ikke svært og din kørelærer gennemgår dem alle sammen med dig i god tid inden køreprøven. 
Selve kørslen har en varighed af cirka 25-30 minutter, hvor en prøvesagkyndig indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken.

Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om eleven har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort. Vi sender dig selvfølgelig ikke op til en køreprøve, før både du og kørelæreren vurderer at du er klar.

Hvornår kan jeg komme til praktisk køreprøve?

Du kan først blive meldt til den praktiske prøve, når teoriprøven er bestået, og du kan tidligst aflægge praktisk køreprøve på din 17 års fødselsdag. Inden da skal du have gennemført selve køreuddannelsen. Det er et krav at du “er klar” til køreprøven. Du kommer altså ikke til køreprøve, før du som minimum har gennemført køreuddannelsens mindstekrav. Oftest er der behov for ekstra kørelektioner, hvilket altid aftales i samarbejde med din kørelærer.

Hvordan generhverver jeg mit kørekort?

Ring til Tommy på 26377777, han guider dig gennem papirgangen ved myndighederne.

Har kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.
Man skal op til en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori- og praktisk prøve. Undervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb. Juridisk information omkring forhold vedrørende spirituskørsel kan findes hos advokatfirmaet Christian Vinaa, der findes på http://www.vinaa.dk

Hvor kan jeg lære om færdselstavler?

Færdselstavlerne lærer du selvfølgelig om i teoriundervisningen. Men du kan også lære mere om Færdselstavler her.  www.Trafikken.dk

Hvilken køreskole skal jeg vælge?

Måske kender du nogen som har taget kørekort, som kan anbefale en bestemt køreskole? Du tilbringer lang tid med kørelæreren i skolevognen, så det er vigtigt er der er en god kemi. Du kan derfor overveje at vælge en køreskole, hvor der er flere kørelærere ansat. Så er der nemlig mulighed for at skifte kørelærer uden problemer med tabt betaling. Desuden er det vigtigt at køreskolen overholder de pr. 1/7-1999 ikrafttrådte ændringer til kørekortbekendtgørelsen. Det betyder at du skal sikre dig, at køreskolen har en lektionsplan, der er i overenstemmelse med reglerne.

Hvor foregår teoriprøven?

Teoriprøven afholdes hos Færdslesstyrelsen i prøvelokalerne, hos AMU på Sofievej 61, Bygn 1A, 9000 Aalborg.

Hvordan forløber en teoriprøve?

Teoriprøven er en skriftlig prøve, hvor du sammen med 11 andre elever får vist 25 forskellige billeder på en stor skærm. Til hvert billede er der indtalt 2-4 spørgsmål samt 2 svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med, hvad du selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej rubrikkerne. Det er en lidt speciel spørgeteknik, som man lige skal forstå. Derfor er det vigtigt du øver en hel del teoriprøver inden du går til den rigtige prøve. Vi laver også teoriprøver på køreskolen, hvor vi sammen gennemgår prøven. Der findes en del online teoriprøver på nettet – i svingende kvalitet. Når du er elev hos os, får du adgang til de bedste prøver der er på nettet.

Hvad koster en teoriprøve?

Prøvegebyret, til færdselsstyrelsen, koster p.t. kr. 1.000,- for førstegangserhververe. Dumper du til en prøve, teoretisk eller praktisk, skal der betales nyt gebyr på 1000 kr plus administrationsgebyr.

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?

Du må højest have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven. Principielt skulle prøven naturligvis være tæt på fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med fejl i 5 billeder, fordi det kan være, man misforstår et spørgsmål.

Hvornår kan jeg gå til teoriprøve?

Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år og efter gennemført teorikursus hos en godkendt kørelærer.

Kan mit udenlandske kørekort ombyttes i Danmark?

Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis de er erhvervet i et land, hvor uddannelseskravene er nogenlunde på højde med de danske krav. Er der tvivl om dette, kan myndighederne kræve, at den pågældende aflægger og består en kontrollerende prøve først. Du kan kontakte Borgerservice for ombytning af kørekort.

Hvad er en kontrollerende prøve?

En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort. Ofte taler man om en “køreprøven”, men en køreprøve består af en teoretisk prøve (teoriprøven) og en praktisk prøve (køreprøven).

Skal jeg på manøvrebane (kravlegård)?

Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, dvs. at du efter en teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion – inden du har den næste teorilektion.
Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads (kravlegård), hvor du befinder dig alene i bilen og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser. Der er op til 3 elever af sted med én kørelærer. Kørelæreren hjælper dig i gang og hjælper jer alle 3, når der er behov herfor. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være 4 lektioner.

Hvor kan jeg klage over modtaget undervisning og aflagte prøver ved Færdselsstyrelsen.?

Hvis du er utilfreds med en aflagt prøve kan klager rettes til Færdelsstyrelsen. Vi har meget få elever der ikke består, men det sker selvfølgelig. Heldigvis er det meget, meget sjældent eleverne er uenige med den prøvesagkyndige. Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Færdselsstyrelsen: 
Mail:
info@fstyr.dk
Tlf.: 7221 8899

 

Blanketter

Begynder du på kørekortet, før du bliver 18? God ide. Men det betyder også, at vi skal have samtykke fra dine forældre eller en værge. Vi udleverer alle nødvendige papirer til 1. teoriundervisning.

Samtykke Erklæring

Samtykkeerklæringen her skal bruges for samtykke omkring betaling for ungen under 18 år – denne skal indleveres når eleven påbegynder teori

Klik på linket for at kunne udskrive:

Forældresamtykke vedr kørekort til unge under 18

Samtykke Erklæring

Denne samtykke giver tilladelse til køreundervisning skal bruges for at kunne godkendes til teori og køreprøve.

Klik på linket nedenfor:

Forældresamtykke vedr kørekort til unge under 18

Ledsager Blanket

Herunder finder du ledsagerblanketten som skal bruges ved kørsel med 17 årig kørekortindehaver:

Blanketten skal medbringes underkørsel med en 17 årig som fører.

Klink på linket nedenfor:

Forældresamtykke vedr kørekort til unge under 18

Handicapkøreskole

Skolevogn.dk tilbyder praktiske og teoretiske undervisningsforløb, som er skræddersyede til handicappede. Vores køretimer foregår i specialindrettede skolevogne med kørelærere, der har flere års erfaring inden for området.

Hvis du ikke har haft kørekort før, kan du efter en vejledende helbredsmæssig køretest påbegynde køreundervisningen og senere gå op til en helt normal køreprøve. Hvis du allerede har kørekort, som blot skal fornys, kan det også ske efter en vejledende helbredsmæssig køretest, hvor vi stiller bil til rådighed.

Vi samarbejder med lokale køreskoler i hele Nord- og Midtjylland.

Skolevogn.dk har teorilokaler i Aalborg. Normalt skal du som elev møde på vores adresse, men i særlige tilfælde kan køreundervisningen også foregå, hvor du bor.

Vi påtager os ikke ansvaret for indretningen af din bil. I stedet henviser vi til specialister som f.eks. Langhøj Autoindretning. De er specialister i at måle kræfter og reaktionstider samt finde den mest hensigtsmæssige indretning.

Skolevogn til vejledende helbredsmæssig køretest

Hvis du har behov for særlig indretning i din bil for at kunne køre sikkert og på en betryggende måde, skal du under normale omstændigheder til en vejledende helbredsmæssig køretest, inden køreundervisning kan påbegyndes.

Under den vejledende helbredsmæssige køretest vurderes det, om du kan betjene bilen forsvarligt med den særlige indretning, der er monteret til dig.

Forud for testen er det muligt at få nogle køretimer, så du bliver fortrolig med bil og indretning. Hvis der skal tages særlig stilling til selve indretningen, henvises til Langhøj Autoindretning, der har den nødvendige ekspertise.

Hvordan kommer jeg i gang?

Først afleverer du en lægeattest fra din egen læge og et pasfoto til Borgerservice i din kommune. Når Færdselsstyrelsen har vurderet og godkendt din sag, indkaldes du automatisk pr. brev til køretesten.

Til testen skal du selv sørge for bil, der er godkendt til øvelseskørsel. Køreskolen hjælper dig gerne med skolevogn til denne test.

Når den vejledende helbredsmæssige køretest er godkendt, kan undervisningsforløbet starte.

Jeg har allerede kørekort

Hvis du allerede har kørekort og skal have særlig indretning i din bil og dermed påtegninger i dit kørekort, hjælper vi dig med at stille skolevogn med den særlige indretning til rådighed.

Hvis du bliver indkaldt til en vejledende helbredsmæssig køretest af andre grunde, eksempelvis fordi du skal til kontrollerende køreprøve hos politiet, er vi også behjælpelige

Du kan også tage B/E kørekort i denne handicapskolevogn hvis du er handippet. Ring på 20939305 og hør nærmere.

Meld dig til i dag

TilmeldingKontakt