Personbil

mandag 8. juli 2024 - 19. juli 2024

Dette er et TURBO hold. Du starter d. 8 juli. (så du kan godt deltage på Nibe festivallen). Du har teori OG kørsel de fleste dage, så hvis du tilmelder dig dette hold, SKAL du kunne deltage hver dag og stå til rådighed. Det går stærkt og der er ikke plads til du har enkelte dage, hvor du ikke kan køre på bestemte tidspunkter. Kørsler skal aftales direkte med din kørelærer.
8 juli kl. 8.30 – 11.30. teori 1. Herefter skal du på kravlegård og er tilbage på køreskolen ca. 15.30.
9. juli kl. 12.00 – 15.00 teori 2 (De elever der ikke har været på kravlegård d. 8, skal møde kl. 8 og på kravlegård til kl. 11.30)
10. juli kl. 8.30 – 11.30 teori 3, herefter kørsel 1
11. jul kl. 8.30 – 11.30 teori 4, herefter kørsel 2
12. juli kl. 8.30 – 11.30 teori 5, herefter kørsel 3
Weekenden kan du som udgangspunkt holde fri.
15. juli kørsel 4
16. juli 8.30 – 11.30 teori 6, herefter kørsel 5
17. juli kørsel 6
18. juli teori 7, herefter kørsel 7 om aftenen/natten mørkekørsel
19. juli kl. 12:30 – 15:30 teori 8
Herefter er der teoriprøve og så skal du gøres klar til køreprøve. Der er lidt ventetid på køreprøver, men vi forventer du har kørekortet i august måned.
Glatbane skal du på efter teoriprøven (i uge 32)

Inden teori 3 skal du på manøvrebane (kravlegård). Mellem teori 3 og 4 er du første gang ude at køre på rigtige veje. Herefter er det skiftevis teori og kørsel. Teoritiden er allerede fastlagt, mens kørslen er noget du aftaler direkte med din kørelærer.
Når teoriprøven er bestået, skal du gøres klar til den praktiske prøve (køreprøven). Hvor længe det tager kommer meget an på den enkelte elev. De fleste har brug for ekstra kørelektioner. Du skal regne med, at der går mindst et par uger, fra teoriprøven til du er klar til praktisk prøve (køreprøve).

Dansk (flydende) i tale og forståelse er et krav for at kunne deltage i undervisningen. Hvis dine danskkundskaber ikke er gode, henviser vi gerne til andre køreskoler, som underviser på fremmedsprog.

Typisk har du kun én kørelærer til teori og én kørelærer til kørsel. Din tilfredshed er vigtig for os!

Lovkrav til undervisningen.
Køreundervisningen skal mindst omfatte:
29 lektioner i teorilokalet og 24 kørelektioner og undervisningen skal strække sig over min. 14 undervisningsdage.
Undervisningsforløbet er tilrettelagt til 53 lektioner af 45 minutters varighed, inklusiv 3 evaluerende prøver.

Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte obligatoriske mindste lektionsantal køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

De obligatoriske lektioner er fordelt således:

  • 29 lektioner i teori. (Hos Skolevogn.dk får man 32 lektioner i teori)
  • 4 lektioner på manøvrebane/kravlegård
  • 16 lektioner på vej
  • 4 lektioner på køreteknik/glatbane

Du må maksimalt fravær 1 gang fra teori. I tilfælde af fravær skal du gennemføre selvstudium og overhøres inden kørsel kan finde sted efterfølgende.